Купиново

Етно парк купиново

Језгро данашњег села Купинова зачело се почетком XVIII века око Цркве Светог Луке. Девет окућница са делимично или потпуно очуваним објектима чине заштићену историјско – амбијенталну целину тзв. Етно парк Купиново.

Најстарија очувана стамбена зграда у селу је Кућа породице Путник, смештена са северне стране црквене порте. Грађена је крајем XVIII или почетком XIX  века, и у потпуности је очувала првобитни изглед па с поносом носи назив Етно кућа. Саграђена је на соклу од опеке и јаким храстовим темељачама, зидови су јој од плетера, олепљени блатом и окречени. Првобитни кровни покривач – трска, враћен је приликом извођења конзерваторско – рестаураторских радова на згради. Дуж целе куће, према дворишту, протеже се гонак или “доксат” са дрвеним стубовима и аркадама између њих. Из њега се улази у све три просторије,  предњу-спаваћу собу, кухињу у средини, и задњу-дневну собу. У кухињи је сачувано и архаично отворено огњиште. Испод задње собе налази се подрум. 

Окућница је организована као традиционално сеоско домаћинство XIX века, које уз кућу за становање, садржи и пратеће зграде: вајат и шталу, амбар, хлебну пећ или „фуруну“, и зидани бунар са дрвеном капом. Амбар (чардак) богато је декорисан, а геометријски и цветни мотиви су рађени дуборезом и већина је бојена. Слични орнаменти су видљиви и на улазној капији. Уопште, декоративно обрађени дрвени елементи на економским објектима специфичност су народне архитектуре овог краја. Објекти у оквиру окућнице, техником градње и материјалом, представљају традиционално народно градитељство карактеристично за панонску културу и географску зону, па је Кућа породице Путник заштићена као споменик културе од великог значаја. У једном помоћном објекту смештене су просторије Туристичке организације општине Пећинци, а двориште је опремљено за прихват посетилаца. У том  смислу играђени су дрвена кула – видиковац, сеница за посетиоце и сувенирница. Нови објекти се материјалом, изгледом и начином израде стапају са оригиналним, старим објектима. За најмлађе посетиоце организована је  археолошка играоница као интерактивни туристички садржај.