партнери и сарадници

Институције

Општина Пећинци

Слободана Бајића 5, Пећинци
https://www.pecinci.org/

културни центар Пећинци

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица

Светог Димитрија 10, Сремска Митровица
https://zavodsm.rs/

Завичајни музеј рума

Главна 182, Рума
https://zavicajnimuzejruma.rs